Members

ラボメン

Staff

Hajime Murao [HP]

Doctor Course Students

Eri Maekawa

Jiawen Xu
(許 佳雯)

Master Course Students

Yuka Hirose

Maho Kurozumi

Yuji Morimoto

Yuga Yoshimura

Research Students

Undergraduate Students

B4

Suzuna Takahata

Itsuki Kuwahara

Nonoka Kido

Akiya Kawahara

Yotaro Kitahara

Hayato Ueno

Aoi Kawahara

Masashi Notoya

Rina

Alumni

Doctor Course