Members

ラボメン

Staff

Hajime Murao [HP]

Doctor Course Students

Eri Maekawa

Jiawen Xu
(許 佳雯)

Master Course Students

Jin'ya

Zhengrui Zhang

Yuka Hirose

Maho Kurozumi

Yuji Morimoto

Research Students

Undergraduate Students

B4

Hotaru Yamamoto

Rina

Yuki Iwanaga

Akari Yamanaka

Masashi Notoya

Ryohei Irie

Sena Fukui

Urara Shoji

Yuga Yoshimura

B3

Suzuna Katahata

Itsuki Kuwahara

Nonoka Kido

Akiya Kawahara

Yotaro Kitahara

Hayato Ueno

Aoi Kawahara

Alumni

Doctor Course

  • Asako Ohno (Associate Professor, Osaka Sangyo University)

  • Su Yancong (Associate Professor, Xiamen University of Technology)

  • Martschke D. Moritz (Associate Professor, Ritsumeikan University)

  • Zhang Fan (Post Doctoral Researcher, Kwansei Gakuin University)

  • Megumi Kawata (Project Assistant Professor, Osaka University)