Members

ラボメン

Staff

Hajime Murao [HP]

Doctor Course Students

Eri Maekawa

Jiawen Xu
(許 佳雯)

Master Course Students

Yuka Hirose

Maho Kurozumi

Yuji Morimoto

Yuga Yoshimura

Research Students

Ren Haozhe
(任昊喆)

Undergraduate Students

B4

Suzuna Takahata

Itsuki Kuwahara

Nonoka Kido

Akiya Kawahara

Yotaro Kitahara

Hayato Ueno

Aoi Kawahara

Masashi Notoya

Rina

B3

Hibiki Ito

Yuki Shimomura

Moe Jogan

Koto Fujiwara

Naoya Mishima

Alumni

Doctor Course